Nhà > Về chúng tôi>Thị trường

Thị trường


Sau nhiều năm tiếp thị và nhận được sự công nhận của khách hàng trong và ngoài nước, thị trường chính của chúng tôi là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, Trung Á, Châu Phi, v.v.

1 Bắc Mỹ 30%

2 Châu Âu 30%

3 Nam Mỹ 10%

4 Đông Á 10%

5 Trung Đông 10%

6 Châu Phi 5%

7 Đông Nam Á 5%